התוכנית לכלכלה וניהול בבית הספר לכלכלה וניהול 
המיכללה האקדמית ת"א יפו 
Sub-categories
B.A
M.B.A