• הקשרים בין תרבות, כוח, והיסטוריה-- אשר נמצאים במרכז תאוריות אנתרופולוגיות פוסט-קולוניאליות ופוסט-סטרוקטורליות—יבחנו דרך מקרי בוחן בקאריביים. אכן, מראשית התיישבותם, איי הקריביים עוצבו לא רק על ידי צרכים ותשוקות גלובליים לסוכר וקפה תחילה ולתיירות לאחר מכן, אך גם על ידי עקירת בני אדם, סחורות ורעיונות מאפריקה, מאירופה, ומאסיה. בסמינר זה נבחן באופן ביקורתי כיצד קבוצות שוליים שונות - עבדים, פירטים, גולים, מהגרים ותיירים - עיצבו את תהליכי ה-"creolization" במישור החברתי, פוליטי,כלכלי, דתי ותרבותי בתקופות השונות (בעידן הקולוניאלי, בתקופת בנוי האומה ובעידן הגלובליזציה). נעיין בסוגיות נבחרות בתרבות של הקריביים, בין היתר, בשווקים הלא-פורמליים, במוזיקה, בפולקלור, בדת ובקרנבל. נחתור להבין כיצד המהפכות באירופה ובאמריקה ותנועות אומנות השפיעו על האופן שהאליטות באיי הקריביים עיצבו את הזהויות הלאומיות המקומיות ואלו מבנים מתקופת העבדות והאיכרות מסבירים את היווצרותם של דתות ותנועות התנגדות פופולאריות במהלך השנים .  כיצד דימויים מהעידן הקולוניאלי, כגון, "המולאטית החושנית", "הזומבי המבהיל"  או "איי התענוגות" מותגו מחדש כדי שיתאימו לעידן הצרכנות הגלובלית. כיצד ניתן להסביר את ההצלחה של תרבות הרגאיי, הרסטות והדאנסהול כמוצרים גלובליים? נדון בשאלות אלו באמצאות מסגרות אנליטיות שונות, כגון, מבנים וסוכנות, לוקאליות וגלובליות, היסטוריה ומגדר, והגוף והתנגדות. בחירת הנושא לסמינר יהיה חופשי בתאום מראש.

     

    הסמינר יכלול הרצאות, הקרנות, ודיון קבוצתי של חומר הקריאה. בסמסטר ב' יהיו מספר פגישות הדרכה קבוצתיות (סדנאות כתיבה)  חובה ופגישות הדרכה אישיות. דרך דוא"ל תינתן תשובה רק לבירורים קצרים.

     

    הסברים מפורטים של המטלות, רשימת נושאי עבודה לבחירה, ופריטים מחומר קריאת חובה ורשות נמצאים באתר הסמינר. על הסטודנטים לבדוק חומרים אלה.

    Self enrolment: MTA550032.02-2013.14 -B- Cruising the Caribbean from Colonization to Tourism