• הכרות עם מבחנים סטטיסטיים המתאימים לסוגים שונים של נתונים.

  שיקולים בבחירת מבחן סטטיסטי, אופן ביצוע המבחן והכרות עם תוכנת SPSS.

  Self enrolment: MTA311119.01-2013.14 -B- Statistics B
 • MTA321135.01-2013.14 -B- Applied Statistics

  הקורס
  מיועד להקנות כלים לניתוח נתונים סטטיסטיים. יושם דגש על הבנת המודל התיאורטי
  ויישומו בנתונים אמיתיים בתחומי פסיכולוגיה
  וסוציולוגיה בעזרת תוכנה סטטיסטית
  SPSS. הקורס
  יכלול תאור נתונים, טיפול בתצפיות חריגות, מדדי קשר. כמו כן, רגרסיה ליניארית
  פשוטה, מרובה, רגרסיה בשלבים, רגרסיה עם משתנה דמה,
  מודלים של ניתוח שונות
  חד-כיווני ורב-כיווני וניתוח שונות עם מדידות חוזרות.

  Self enrolment: MTA321135.01-2013.14 -B- Applied Statistics