• יכולת פתרון בעיות היא אחת האיכויות הנדרשות ביותר בשוק העבודה הטכנולוגי מסחרי בימינו. אי לכך, חידות הגיון מתמטיות הפכו להיות אחד המבחנים העיקריים בקבלה לעבודה בחברות טכנולוגיה וייעוץ עסקי.

  פתרון בעיות הוא חלק מהותי בלימודים מקצועיים והנדסיים אך הוא בדרך כלל נעשה, כבדרך אגב, תוך כדי עיסוק בידע מקצועי וספציפי. מטרת הקורס היא לשפר את כושר פתרון הבעיות באופן כללי על ידי מיקוד תשומת הלב לעקרונות, אסטרטגיות והרגלים המועילים בפתרון בעיות במנותק מתחום כזה או אחר.

  Guest access: MTA141205 - 2013.14- B - Puzzle Based LearningSelf enrolment: MTA141205 - 2013.14- B - Puzzle Based Learning
 • Machine Learning is probably the most interesting field within Artificial Intelligence.

  This course aims at developing basic understanding regarding machine learning systems design as well as introducing some prominent and useful algorithms.

  Self enrolment: MTA141192 - 2013.14 - B -Machine Learning
 • Information technologies and Information Systems are crucial components in a competitivemarketin whichthe dynamic changes ofthe businessand the speed to responseto these changesare largelydeterminingtheorganization's ability togain a competitive advantageTechnologystrategythat is aligned with thebusinessstrategywillproducethe value-addedto achieve acompetitive advantage. The course combinesacademic learning and industry practice to illustrate how organizations develop varieties of business strategies and the supporting technologies to achieve the business's goals.In additionstudentswill utilize the materialslearned in class to analyzea business eventthat emulates theprocess of creatingcompetitive advantagethroughtechnologicalsolution.

  Self enrolment: MTA141423 - 2013.14-B - Information Technology and Business Strategy
 • This course will introduce the life-cycle of information systems, focusing on the analysis phase, which includes the initiation process, determination and analysis of information requirements, feasibility analysis and comparison of development options.

  Self enrolment: MTA141161 - 2013.14-B- System Analysis